Prečo používať Doktor Online?

Doktor icon

Komunikujete výhradne s lekárom, ktorý Vás pozná a u ktorého ste evidovaný

Doktor icon

Nečakáte v čakárni svojho lekára, svoj čas využijete pre seba a vaše aktivity

Doktor icon

Recepty, konzultácie, laboratórne výsledky - pýtajte sa svojich lekárov online

Online starostlivosť pre pacienta

Paleta možností portálu DOKTOR ONLINE zaisťuje moderný kontakt medzi lekárom a jeho pacientmi. Evidencia registrovaných pacientov, uverejnenie dôležitých oznamov, konzultácie, výsledky vyšetrení, online diagnostika, recepty - všetko je zlúčené na jednom mieste, čo maximálne uľahčuje Vašu prácu a prináša pacientovi pridanú hodnotu z vášho vzťahu. Komunikácia v smere pacient-lekár a lekár-pacient nikdy nebola rýchlejšia a efektívnejšia. Na to, aby ste mohli využívať jej možnosti nie je nutné urobiť nič viac, iba absolvovať krátku registráciu.

Registrácia lekár

Online starostlivosť pre Vás

Paleta možností portálu DOKTOR ONLINE zaisťuje moderný kontakt medzi pacientom a jeho lekárom. Konzultácie, výsledky vyšetrení, online diagnostika, recepty, evidencia ošetrujúcich lekárov - všetko je zlúčené na jednom mieste, čo maximálne uľahčuje orientáciu v priestore Vášho zdravotného stavu. Komunikácia v smere pacient-lekár a lekár-pacient nikdy nebola rýchlejšia a efektívnejšia. Na to, aby ste mohli využívať jej možnosti nie je nutné urobiť nič viac, iba absolvovať krátku a bezplatnú registráciu.

Registrácia pacient

Informácie aktuálne v čase

Všetky údaje súvisiace s lekárskymi výkonmi a informácie o lekároch samotných sú nepretržite obnovované k aktuálnemu dátumu. Všetky profily obsahujú iba relevantné a pravdivé parametre, ktoré sú smerodajné pre každé ďalšie úkony. Každý registrovaný užívateľ má svoju totožnosť potvrdenú a podieľa sa tak na tom, že systém funguje pri maximálnej miere profesionality a bezpečnosti.

Reklamný priestor

Portál DOKTOR ONLINE poskytuje zaujímavé možnosti aj pre inzerentov a užívateľov, ktorí majú záujem svoje služby propagovať alebo topovať svoje príspevky. Sekcia pre inzerenta umožňuje narábať s reklamnými nástrojmi flexibilne a prehľadne. Je možné zacielenie, pripájanie multimediálneho obsahu a aj ďalšie tradičné možnosti klasických elektronických kampaní. Reklamné plochy majú svoje vyhradené umiestnenie tak, aby upútali pozornosť a zároveň nepôsobili rušivo.