Vytvorené pre pacientov

Náš svet sa následkom pandémie Korona vírusu zásadne zmenil. Platia rôzne obmedzenia a ani k svojmu lekárovi nemôžeme chodiť tak, ako doteraz.

Aby sme preklenuli ťažké obdobie v našom živote, prinášame možnosť komunikovať s Vašimi lekármi

  • jednoducho a rýchlo
  • bezpečne a zabezpečene
  • bez nutnosti fyzickej návštevy ambulancie (všade tam, kde to je možné)
  • moderným spôsobom.

Komunikujete výhradne s Vašimi lekármi

V prvom rade budete dostávať informácie od Vášho všeobecného lekára pre dospelých, v prípade detí od Vášho všeobecného lekára pre deti a dorast, a v prípade žien od Vášho gynekológa, v základnom module bezplatne.

Zároveň máte možnosť komunikovať s Vašimi lekármi za určitých, definovaných podmienok, podľa výberu spoplatneného komunikačného balíka.

Ak musíte pravidelne navštevovať lekárskeho špecialistu, tak môžete komunikovať aj s ním.

Ide teda o nové možnosti nadštandardných služieb pre Vás, aj pre Vašich lekárov. Zvýši sa aj Vaša bezpečnosť pri liečbe oproti radám a informáciám poskytovaným cez telefón. Písomné informácie sú jasné, zrozumiteľné a archivované.