Ochrana osobných údajov

Kto je správca?

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť INFO DOKTOR, s.r.o, Gajova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47849827, DIČ: 2024116941.

Prevádzkujeme webovú stránku www.doktoronline.sk.

Spoločnosť INFO DOKTOR, s. r. o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky, alebo pripomienky, kontaktujte nás mailom na info@doktoronline.sk.

Aké osobné údaje od Vás zhromažďujeme?

Aby ste mohli využívať portál doktoronline.sk , potrebujeme od Vás Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou INFO DOKTOR, s. r. o. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Údaje zbierame od užívateľov nášho portálu viacerými spôsobmi – pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť INFO DOKTOR, s. r. o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

Prečo tieto údaje potrebujeme?

Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely spoločnosti INFO DOKTOR, s. r. o., ako je zasielanie Newsletterov a informácií týkajúcich sa stránky www.doktoronline.sk a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť INFO DOKTOR, s. r. o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám.

Ako môžem zmeniť, aktualizovať alebo odstrániť svoje osobné údaje?

Užívatelia môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho profilu alebo na základe písomnej žiadosti na e-mail info@doktoronline.sk. Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť INFO DOKTOR, s. r. o. ich nebude ďalej spracovávať.

Ak si neželáte naďalej dostávať newsletter od doktoronline.sk, odber noviniek môžete zrušiť kliknutím na „odhlásenie” v dolnej časti newslettra.

Čo sú cookies a ako ich využívame?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Spoločnosť INFO DOKTOR, s. r. o. používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na stránke www.doktoronline.sk. Nepoužívame ich na uloženie Vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet užívateľov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili.

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ Vášho webového prehliadača.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.