Tím Doktor Online

Portál Doktor Online je koncept vytvorený lekármi pre lekárov a pacientmi pre pacientov. Náš tím je zložený z profesionálov z lekárskej, odbornej, marketingovej ako i IT oblasti.