Vytvorené pre lekárov

Ide o nové možnosti pre Vás a Vašich pacientov, ktorí sú ochotní za Vaše nadštandardné služby zaplatiť.

Zabezpečíme Vám možnosť ďalšieho príjmu pre Vašu ambulanciu, mimo zdrojov zo zdravotných poisťovní.

Môžete si lepšie riadiť svoj čas a lepšie organizovať svoju prácu.

Zásadným spôsobom zvýšite spokojnosť Vašich pacientov, pretože informovanosť Vašich pacientov sa zvýši.

Zvýši sa aj Vaša bezpečnosť oproti radám a informáciám poskytovaným cez telefón. Písomné informácie sú jasné, zrozumiteľné a archivované.

Komunikujete výhradne s Vašimi pacientmi

Za dôležité považujeme upozorniť na skutočnosť, že náš portál slúži na komunikáciu s Vašimi pacientmi ktorých poznáte a ktorí poznajú Vás. Zároveň umožňuje Vašim pacientom s Vami komunikovať za vopred definovaných podmienok, podľa výberu spoplatneného balíka služieb.

V prípade kapitujúcich odborov (všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ) ide o pacientov, s ktorými máte podpísanú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (kapitovaní pacienti) a ktorí si balík služieb pre komunikáciu s Vami zakúpia.

V prípade ambulantných špecialistov (vrátane klinických psychológov a logopédov), ide o pacientov, ktorých dispenzarizujete, máte ich v dlhodobej starostlivosti a môžu to byť aj pacienti, ktorí k Vám chodia na pravidelné kontroly.