Vytvorené pre lekárov

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v čase pandémie COVID 19 sa zásadne zmenilo. Výrazne sa obmedzili osobné návštevy pacientov, a do popredia sa dostali iné formy komunikácie. Základnými požiadavkami pre elektronickú komunikáciu sú bezpečnosť, nakoľko sa prenášajú citlivé a cenné informácie.
Aby sme preklenuli ťažké obdobie v našom živote, prinášame možnosť komunikovať s Vašimi pacientmi

 • jednoducho a rýchlo
 • bezpečne a zabezpečene
 • bez nutnosti fyzickej prítomnosti pacienta vo Vašej ambulancii (všade tam, kde to
  je možné)
 • moderným spôsobom,
 • a bezplatne.

Komunikujete výhradne s Vašimi pacientmi

Prinášame nový spôsob komunikácie s Vašimi pacientmi, ktorí sú u Vás registrovaní
(majú podpísanú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), tzv. kapitujúce odbornosti:

 • všeobecný lekár pre dospelých,
 • všeobecný lekár pre deti a dorast
 • gynekológ
 • alebo v prípade ambulantných špecialistov sú u Vás dispenzarizovaní alebo chodia
  na opakované kontroly.

Cez portál Doktoronline budete komunikovať so svojimi pacientmi, ktorých zdravotnú dokumentáciu máte k dispozícii a poznáte ich. A oni samozrejme poznajú Vás.

Pre Vás sú naše služby nielen bezplatné, ale ide o nové možnosti pre Vás a Vašich pacientov, ktorí sú ochotní za Vaše nadštandardné služby zaplatiť.

Môžete zvýšiť spokojnosť Vašich pacientov a zároveň zabezpečiť ďalší legálny príjem pre Vašu ambulanciu, mimo zdrojov zo zdravotných poisťovní.

Môžete si lepšie riadiť svoj čas a lepšie organizovať svoju prácu. Na e-maily
odpoviete v čase, keď to vyhovuje Vám.

Zvýši sa aj Vaša bezpečnosť oproti radám a informáciám poskytovaným cez telefón. Písomné informácie cez náš portál sú jasné, zrozumiteľné a archivované.